Hyperion: Banda Sonora Original

(ver)

Diario de campaña: Hyperion (II), en FrankenRol

(ver)

Diario de campaña: Hyperión (I), en FrankenRol

(ver)

Hyperion: velocidad de escape, en FrankenRol

(ver)

Hyperion JDR: Armas y armaduras (II), en FrankenRol

(ver)

Hyperion JDR: Armas y armaduras (I), en FrankenRol

(ver)

Hyperion JDR: enlaces de ambientación, en FrankenRol

(ver)